She makes lyrical abstract work, for the greater part painted in series.
Using a sober palette, she succeeds in evoking atmoshere and moods.
Depth is suggested by the application of lighter shades to darker backgrounds:
a single accent of black or white gives the eye of the beholder some hold.
The sheets of paper or linnen canvasses may be viewed seperately
but gain in significance when seen in the context of teh series like words in a sentence.

The edges of sheets of papper are zigzagged,
as fabrics are hemmed before they are stiched togethe.r
Sometimes a fragment of a text is visable, an exclamation, a curse:
at other times some scribbling may suggest a text without the separate characters being distinguishable.

Her aim is not an exact reproduction of what she has seen, but
rather a portrayal of the experiences she has gone through.

Looking at her work is like making a yourney, during which one image is followed
by another forming an endless succession of atmosphere, colours, smells and conversations.

 

Ze maakt lyrisch abstract werk, veelal in series geschilderd.
Met een sober palet van groenen grijzen bruinen weet zij sferen en stemmingen op te roepen.
Diepte wordt gesuggereerd door lichtere nuances op donkere achtergronden,
door een enkel accent van wit of zwart vindt de toeschouwer een houvast.
De vellen papier of linnen kunnen ieder apart worden bekeken,
maar het is in de context van de serie dat zij betekenis krijgen,
zoals woorden in een zin.

Vellen papier worden aan de randen voorzien van een zigzagsteek,
zoals stoffen worden afgezoomd alvorens ze aan elkaar te naaien.
Soms is een tekst te lezen, soms een flard, soms suggereren krabbels tekst, zonder dat de
lettertekens te onderscheiden zijn.

Niet de excacte weergave van wat ze heeft gezien,
maar het voorbeeld van de ondergane ervaringen is haar doel.

Het bekijken van haar werk is als het maken van een reis
waarbij beelden elkaar afwisselen tot een eindeloze reeks van sferen,kleuren geuren en gesprekken

hb

 
  >    
       
  home